Phường phúc diễn

Giới thiệu phường Phúc Diễn

Địa chỉ : Số 70 đường Cầu Diễn phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 04. 66 535699

A. Giới thiệu chung:

Phường Phúc Diễn được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm Để thành lập 02 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường. Phường Phúc Diễn được tách ra từ xã Phú Diễn và sáp nhập thêm Tổ dân phố số 7 thuộc Thị trấn cầu Diễn trước đây và được UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt 15 tổ dân phố ( từ Tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 15 )

– Vị trí địa lý và điều kiều kiện tự nhiên – xã hội tương đối thuận lợi: Bắc và Tây giáp với Phường Minh Khai. Đông giáp với Phường Phú Diễn và phường Cầu Diễn. Nam giáp với Phường Xuân Phương và phường Phương Canh.

– Diện tích tự nhiên 217,03 ha trong đó diện tích đất khu dân cư và cơ quan là 143,13 ha và diện tích đất sản xuất là 73,9 ha. Tổng số có 3.991 hộ = 15.178 nhân khẩu sinh sống ổn định, thường xuyên. Ngoài ra còn có trên 10.000 người đang tạm trú là học sinh, sinh viên học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn phường.

Khái quát về lịch sử xã Phú Diễn nay là phường Phúc Diễn:

Xã Phú Diễn là một xã có truyền thống cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến. Năm 1998, xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã Phú Diễn đã từng được ba lần đón Bác Hồ về thăm; đón các đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn, Đỗ Mười, Chủ Tịch Tôn Đức Thắng, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Quốc hội nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Đảng bộ xã Phú Diễn lên tục từ năm 1990 đến nay được Thành phố Hà Nội, Huyện ủy Từ Liêm nay là Quận ủy Bắc Từ Liêm công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các phong trào của xã cũng như phường hiện nay phát triển đồng đều. Các tổ chức và đoàn thể hàng năm đều được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Năm 2002, xã được đón nhận huân chương lao động hạng ba. Năm 2005 được đòn nhận huân chương lao động hạng nhì. Xã được ủy ban nhân dân Thành phố công nhận và tặng bằng “Xã phát triển theo hướng hiện đại hóa”, được Trung ương mặt trần Tổ quốc Việt Nam tặng bằng ghi công “Đơn vị xóa xong nhà dột nát và xây dựng nhà Đại đoàn kết”; xã đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn cũng như các tổ dân phố hiện nay đề đạt Tổ dân phố Văn hóa. Chính quyền xã cũng như phường Phúc Diễn luôn được công nhận là chính quyền vững mạnh.

Khái quát về Kinh tế, Văn hóa Xã hội phường Phúc Diễn:

Về Kinh tế

Nguyên là một xã thuần nông, nhưng bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và chính quyền Phường đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa, trồng rau trước đây chuyển sang trồng cây ăn quả với giống bưởi Diễn đặc sản. Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Phúc Diễn lần thứ I đã xác định cơ cấu kinh tế của phường trong những năm tới là: Dịch vụ, Thương mại, thủ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 17% thu nhập bình quân trên một đơn vị ha canh tác đạt trên 235 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân một nhân khẩu đạt trên 39,5 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng cơ bản đều đã được xây dựng.

Về Văn hóa và du lịch

– Công trình tín ngưỡng tôn giáo

Trên địa bàn phường có 8 công trình tín ngưỡng tôn giáo cụ thể :

* Đình Đức Diễn ; Đình Đình Quán ; Đình Kiều mai

* Chùa Lưu Bái (Kiều mai ) ; Chùa Sùng Khánh (Đức Diễn ) ; Chùa Phúc Quang ( Đình Quán )

* Nhà thờ họ đạo Đình Quán ; Nhà thờ họ đạo Đức Diễn

– Lễ hội truyền thống

Lễ hội Đình Đức Diễn ( Bắt đầu từ ngày 09/2 đến hết ngày 12/2 AL )

Lễ hội Đình Đình Quán ( Bắt đầu từ ngày 09/2 đến hết ngày 12/2 AL )

Lễ hội Đình Kiều mai ( Bắt đầu từ ngày 09/2 đến hết ngày 12/2 AL )

B. Điện thoại đường dây nóng, hòm thư công vụ:

* Điện thoại đường dây nóng, hòm thư công vụ của Phường:

– Điện thoại đường dây nóng: 04 .66 535699

– Hòm thư điện tử công vụ: pphd_bactuliem@hanoi.gov.vn

* Lãnh đạo phụ trách một cửa:

– Họ tên: Ngô Quang Huy

– Điện thoại: 04 .66 535699

– Hòm thư điện tử công vụ: pphd_bactuliem@hanoi.gov.vn

C. Tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Vũ Đức Ngọc

Bí thư Đảng uỷ

04.38733582

2

Vũ Thị Minh Hậu

Phó bí thư TT Đảng uỷ

04.37638093

3

Trần Bằng

Phó Bí thư Đảng uỷ

04.38348896

Lãnh đạo hội đồng nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Vũ Đức Ngọc

Chủ tịch HĐND

04.38733582

2

Nguyễn Văn Hảo

Phó chủ tịch HĐND

04.38348896

Lãnh đạo UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó chủ tịch phụ trách KTĐT

04.38348896

2

Ngô Quang Huy

Phó chủ tịch phụ trách VHXH

04.38348896

Lãnh đạo UBMTTQ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Bùi Văn Thành

Chủ tịch MTTQ phường

04.38348896

2

Vũ Thị Chính

Phó chủ tịch MTTQ

04.38348896

3

Nguyễn Thị Tĩnh

Phó chủ tịch MTTQ

04.38348896

Các đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Đắc Đường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

04.38348896

2

Nguyễn Thị Tĩnh

Chủ tịch Hội Phụ nữ

04.38348896

3

Trần Thị Thanh Vân

Bí thư Đoàn thanh niên

04.38348896

4

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chủ tịch Hội Nông dân

04.38348896

Công chức UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Lê Trung

Văn phòng UBND

04.66535699

2

Trần Thị Thu Hường

Văn phòng UBND

04.38348896

3

Nguyễn Văn Long

Văn phòng UBND

04.66535699

4

Lê Thị Hạnh

Cán bộ tư pháp

04.38348896

5

Nguyễn Minh Thuận

Cán bộ tư pháp

04.38348896

6

Đỗ Ngọc Lân

Cán bộ tư pháp

04.38348896

7

Nguyễn Hồng Hải

CB VHTT

04.38348896

8

Vũ Thị Hạnh

CB VHXH

04.38348896

9

Nguyễn Thu Hà

CB Địa chính

04.66569188

10

Trần Thị Hồng Vân

CB Địa chính

04.66569188

11

Nguyễn Vinh Quang

CB Địa chính

04.66569188

12

Trần Văn Hưng

CHT Quân sự

04.66583389

13

Nguyễn Thị Minh Hà

Kế toán

04.37805311

14

Trần Trang Thu

Kế toán

04.37805311

15

Lê Thị Thanh Huyền

Văn phòng Đảng ủy, CB DS/KHHGĐ

04.37638093