Những bài toán khó nhất thế giới mà chúng ta không biết

Những bài toán khó nhất thế giới – Tìm hiểu về những câu hỏi lý thú và kỳ diệu đằng sau những bài toán toàn cầu gây đau đầu cho các nhà khoa học.

Bài toán khó nhất thế giới

Bài toán khó nhất thế giới

Bài toán khó nhất thế giới là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các bài toán mà chưa có phương pháp giải hiệu quả hoặc không có lời giải chính xác. Đây là những bài toán đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao, và đã gây đau đầu cho các nhà khoa học và nhà toán học suốt hàng thế kỷ.

Một số bài toán được coi là khó nhất thế giới bao gồm Bài toán P = NP, Bài toán Riemann, Bài toán Yang-Mills tồn tại hay không, Bài toán Fermat lớn, và nhiều bài toán khác. Những bài toán này đều liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như lý thuyết đồ thị, lý thuyết số, hình học và vật lý.

Để giải quyết các bài toán khó nhất thế giới, các nhà khoa học và nhà toán học trên khắp thế giới đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và áp dụng các phương pháp mới. Các công nghệ thông tin và máy tính cũng đã đóng góp quan trọng trong việc giải quyết những bài toán này, nhờ vào sức mạnh tính toán và khả năng xử lý dữ liệu của máy tính.

Các bài toán được coi là khó nhất thế giới:

 • Bài toán P = NP
 • Bài toán Riemann
 • Bài toán Yang-Mills tồn tại hay không
 • Bài toán Fermat lớn
 • Bài toán Traveling Salesman

Những nỗ lực để giải quyết bài toán này:

 • Tiến hành nghiên cứu sâu rộng trong các lĩnh vực liên quan
 • Phát triển các phương pháp và công cụ mới để giải quyết bài toán
 • Sử dụng công nghệ thông tin và máy tính để tăng cường sức mạnh tính toán và xử lý dữ liệu
 • Hợp tác và chia sẻ kiến thức với cộng đồng khoa học và nhà toán học trên thế giới

Bài toán số nguyên tố

Bài toán số nguyên tố

Định nghĩa

Bài toán số nguyên tố là một bài toán trong lĩnh vực số học, nghiên cứu về tính chất và phân loại của các số nguyên tố. Số nguyên tố là các số tự nhiên chỉ có hai ước số dương khác nhau là 1 và chính nó. Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11…

Các thuật toán kiểm tra số nguyên tố

Có nhiều thuật toán được phát triển để kiểm tra tính nguyên tố của một số. Một trong những thuật toán phổ biến nhất là “Sàng Eratosthenes”. Thuật toán này sử dụng một danh sách các số từ 2 đến một giới hạn đã cho và loại bỏ các bội của từng số đã được xét. Các số còn lại sau khi loại bỏ sẽ là các số nguyên tố.

Ví dụ:

 • Cho giới hạn là 30.
 • Bắt đầu với danh sách từ 2 đến 30.
 • Xét từng số trong danh sách:
  • Số đầu tiên là 2, loại bỏ các bội của nó (4,6,8,…).
  • Số tiếp theo là 3, loại bỏ các bội của nó (6,9,12,…).
  • Số tiếp theo là 5, loại bỏ các bội của nó (10,15,20,…).
 • Các số còn lại sau khi loại bỏ sẽ là các số nguyên tố: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 và 23.

Ứng dụng

Bài toán số nguyên tố có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Một trong những ví dụ phổ biến là việc sử dụng các số nguyên tố để mã hóa thông tin trong mật mã RSA. Các thuật toán kiểm tra số nguyên tố cũng được sử dụng trong việc xác định tính nguyên tố của một số lớn trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Giả thuyết Goldbach tam nguyên

Định nghĩa

Giả thuyết Goldbach tam nguyên là một giả thuyết trong lý thuyết số được đưa ra vào năm 1742 bởi nhà toán học Christian Goldbach. Giả thuyết này cho rằng mọi số chẵn lớn hơn hoặc bằng 4 đều có thể biểu diễn thành tổng của hai số nguyên tố.

Ví dụ

Giả sử chúng ta muốn kiểm tra giả thuyết Goldbach tam nguyên với số chẵn 10. Ta cần tìm hai số nguyên tố sao cho tổng của chúng là 10. Có nhiều cách để thực hiện điều này, ví dụ: 3 + 7 = 10 hoặc 5 + 5 = 10.

Chưa được chứng minh

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc chứng minh giả thuyết Goldbach tam nguyên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng và toàn diện cho giả thuyết này. Đây vẫn là một trong những bài toán lớn và khó trong lý thuyết số.

Bài toán “Ai giữ cá”

Định nghĩa

Bài toán “Ai giữ cá” là một trò chơi logic được đưa ra để kiểm tra khả năng suy luận và logic của người chơi. Trong trò chơi này, có ba người (A, B và C) và một con cá. Mỗi người chỉ nói một câu và chỉ có một người nói sự thật. Người chơi cần phải xác định ai là người giữ cá.

Giải quyết bài toán

Để giải quyết bài toán “Ai giữ cá”, ta cần phân tích câu nói của từng người và tìm ra mâu thuẫn trong lời nói của họ. Sau đó, dựa vào những mâu thuẫn này, ta có thể suy luận và xác định ai là người giữ cá.

Ví dụ:

 • A nói: “C không giữ cá”.
 • B nói: “Tôi không giữ cá”.
 • C nói: “Tôi không giữ cá”.

Dựa vào câu nói của A, B và C, ta có thể suy ra rằng chỉ có một người đang nói sự thật. Nếu A hoặc B đang nói sự thật, thì C cũng phải là người giữ cá theo lời của A. Nhưng điều này mâu thuẫn với câu nói của C. Vậy chỉ có thể kết luận rằng C đang nói sự thật và là người giữ cá.

Bài toán SAT năm 1982

Bài toán SAT năm 1982

Định nghĩa

Bài toán SAT (Satisfiability Problem) là một bài toán quyết định trong lĩnh vực lý thuyết tính toán. Bài toán này liên quan đến việc xác định xem một biểu thức logic có thể được gán giá trị sao cho biểu thức đó trở thành đúng hay không.

Bài toán SAT năm 1982

Bài toán SAT năm 1982 là một phiên bản cụ thể của bài toán SAT, được đưa ra như một thách thức trong hội nghị DIMACS (Đại học Rutgers, Mỹ) vào năm 1982. Bài toán này yêu cầu tìm một phép gán giá trị cho các biến Boolean sao cho một số điều kiện đã cho được thoả mãn.

Ứng dụng

Bài toán SAT và các biến thể của nó có rất nhiều ứng dụng trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Chẳng hạn, bài toán này được sử dụng để kiểm tra tính khả thi của các vấn đề tổ chức lịch trình, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và thiết kế vi mạch điện tử.

Bài toán tìm sinh nhật của Cheryl

Định nghĩa

Bài toán tìm sinh nhật của Cheryl là một bài toán logic được đưa ra trong một cuộc thi Olympic Toán học quốc tế vào năm 2015. Bài toán này yêu cầu người chơi xác định ngày sinh nhật của Cheryl dựa trên các gợi ý từ hai người bạn của cô.

Giải quyết bài toán

Để giải quyết bài toán tìm sinh nhật của Cheryl, ta cần phân tích các gợi ý và suy luận để xác định ngày sinh nhật của cô. Bài toán này yêu cầu sự kỹ năng trong việc đọc hiểu và áp dụng các điều kiện đã cho.

Ví dụ:

 • Người bạn 1: “Tôi không biết chính xác ngày sinh nhật của Cheryl, nhưng tôi biết rằng Cheryl đã nói rằng ngày sinh nhật không phải là 15 tháng 5.”
 • Người bạn 2: “Ban đầu, tôi không biết chính xác ngày sinh nhật của Cheryl, nhưng sau khi nghe lời bạn 1, tôi biết rằng ngày sinh nhật không phải là 14 tháng 5.”
 • Người bạn 1: “Sau khi nghe lời bạn 2, tôi biết ngày sinh nhật của Cheryl.”

Dựa vào các gợi ý từ hai người bạn, ta có thể suy ra rằng ngày sinh nhật của Cheryl không phải là 15 tháng 5 và không phải là 14 tháng 5. Vậy chỉ còn một ngày duy nhất trong năm mà Cheryl có thể sinh nhật.

Bài toán về hiệp sĩ và kẻ nói dối

Định nghĩa

Bài toán về hiệp sĩ và kẻ nói dối là một bài toán logic được đưa ra để kiểm tra khả năng suy luận và logic của người chơi. Trong bài toán này, có hai người (hiệp sĩ và kẻ nói dối) đang đứng trên hai con đường gặp nhau. Mỗi người chỉ có thể trả lời “đúng” hoặc “sai” cho câu hỏi được đặt ra.

Giải quyết bài toán

Để giải quyết bài toán về hiệp sĩ và kẻ nói dối, ta cần phân tích câu trả lời của từng người và tìm ra ai là hiệp sĩ và ai là kẻ nói dối. Ta có thể xây dựng câu hỏi sao cho câu trả lời của hiệp sĩ và kẻ nói dối sẽ khác nhau, từ đó suy luận được danh tính của mỗi người.

Ví dụ:

 • Người 1: “Tôi là hiệp sĩ.”
 • Người 2: “Tôi là kẻ nói dối.”

Dựa vào câu trả lời của hai người, ta có thể suy ra rằng chỉ có một người đang nói sự thật. Nếu Người 1 đúng, thì Người 2 cũng phải đúng. Nhưng điều này mâu thuẫn với câu trả lời của Người 2. Vậy chỉ có thể kết luận rằng Người 1 là hiệp sĩ và Người 2 là kẻ nói dối.

Những bài toán khó nhất thế giới luôn là đề tài hấp dẫn trong lĩnh vực khoa học và toán học. Dù chưa có lời giải hoàn hảo cho chúng, nhưng việc nghiên cứu và đặt ra những câu hỏi mới sẽ tiếp tục đưa con người tiến xa hơn trong trí tuệ và khám phá tầm vóc của vũ trụ.