Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng

Bảo vệ dữ liệu trên trang web này

[Tên đại lý] trân trọng sự quan tâm của bạn dành cho các sản phẩm và trang web của chúng tôi. Đối với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn rất quan trọng và luôn mong muốn bạn cảm thấy thoải mái khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình hoạt động của mình. Dữ liệu cá nhân thu thập được trong các lần truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và các quốc gia mà việc xử lý dữ liệu được thực hiện. Tuy nhiên, trang web của [Tên đại lý] có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác không được bao gồm bởi tuyên bố quyền riêng tư này.

1. Thu nhập và Xử l‎‎ý các dữ liệu cá nhân

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động lưu lại địa chỉ IP của bạn, các trang web mà từ đó bạn biết đến và truy cập trang web của chúng tôi, các trang web mà bạn đang truy cập, ngày và thời lượng truy cập của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được lưu trữ khi có sự cấp phép của bạn, ví dụ: trong trường hợp đăng ký, thăm dò ý kiến, dự thi hoặc khi thực hiện hợp đồng.

2. Sử dụng, Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và Mục đích sử dụng

[Tên đại lý] sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quản trị trang web, quản lý khách hàng, khảo sát sản phẩm, tiếp thị và chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết tùy từng trường hợp cụ thể phù hợp với sự cấp phép của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp luật pháp yêu cầu. Nhân viên và các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật.

3. Quyền lựa chọn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích gửi thông báo về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và nếu có thể chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc khảo sát, thăm dò ‎ý kiến của bạn. Việc nhận thông tin từ chúng tôi hay tham gia khảo sát đều được thực hiện dựa trên cơ sở cấp phép của bạn và hoàn toàn tự nguyện. Trong trường hợp không mong muốn tiếp tục nhận thông tin hoặc tham gia khảo sát, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào để chúng tôi ngừng việc sử dụng, xử lý dữ liệu đó.

4. Cookies

[Tên đại lý] sử dụng cookies để ghi lại các nội dung mà khách hàng ưu tiên khi truy cập vào trang web, từ đó cho phép chúng tôi tối ưu hóa thiết kế trang web của mình. Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng dễ dàng điều hướng và tăng tính khả dụng cho người sử dụng khi truy cập vào trang web. Cookies cũng có thể giúp xác định các phần thông dụng nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp hơn với nhu cầu của bạn và nhờ đó, chúng tôi sẽ cải thiện được dịch vụ của mình. Cookies có thể được sử dụng để xác định xem có bất kỳ liên hệ nào giữa chúng tôi và máy tính của bạn trong quá khứ hay không. Chỉ những cookies trên máy tính của bạn mới được nhận dạng. Thông tin chi tiết cá nhân của bạn có thể được lưu lại trong cookies với điều kiện là bạn đã đồng ý với điều này, chẳng hạn, khi truy cập vào các trang web đòi hỏi bảo mật trực tuyến, bạn không cần nhập lại ID người dùng và mật khẩu của mình.

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookies. Bạn có thể ngăn cookies được lưu trữ trên ổ cứng của mình bằng cách cài đặt cho trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Chỉ dẫn chính xác cho việc này có thể được tìm thấy trong hướng dẫn sử dụng của trình duyệt. Vào bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể xóa bỏ cookies đã có sẵn trên ổ cứng của mình. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookies, bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi, tuy nhiên điều này có thể làm giảm tính khả dụng của các dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp.

5. An toàn

[Tên đại lý] sử dụng các biện pháp kỹ thuật và hệ thống bảo mật có tổ chức để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi có trong tầm kiểm soát của mình, chống lại việc vô tình hoặc cố ý tác động, làm mất, phá hủy và truy cập trái phép. Các quy trình bảo mật của chúng tôi liên tục được cải tiến theo sự phát triển của công nghệ.

6. Quyền thông báo

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, [Tên đại lý] hoặc người đại diện sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho bạn về những dữ liệu cá nhân nào được chúng tôi lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu dữ liệu đó không chính xác, chúng tôi sẽ chỉnh sửa thông tin đó theo yêu cầu của bạn; với tư cách là người dùng đã đăng ký, bạn có thể xem, tự xóa hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn vui lòng liên hệ với [Tên đại lý] để được giải đáp thắc mắc, yêu cầu hoặc khiếu nại.

[Tên đại lý

Địa chỉ đại lý Số điện thoại đại lý

E-Mail: đại lý]