NSND Trung Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Giám đốc nhà hát kịch hà nội

NSND Trung Hiếu dựng “Làng song sinh” đưa sân khấu sáng đèn trở lại

Thực hiện kế hoạch công tác, chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị có cán bộ nhận quyết định về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể, Hội nghị đã công bố các quyết định:

Quyết định số 1155/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Bùi Thế Anh, sinh ngày 23/12/1976, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1151/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Hà Phương, sinh ngày 30/12/1982, Chuyên viên Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao Quyết định, tặng hoa cho các cán bộ Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao Quyết định, tặng hoa cho các cán bộ

Quyết định số 1150/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tiến, sinh ngày 2/2/1982, Chuyên viên phòng Tổ chức – Pháp chế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1152/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc bổ nhiệm lại bà Bùi Thúy Bình, sinh ngày 22/5/1974 tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1158/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc bổ nhiệm lại ông Đới Đăng Hỷ sinh ngày 27/2/1978 tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1166/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 26/2/1973 tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1156/QĐ-SVHTT ngày 9/11/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội đối với ông Phạm Hồng Ngọc kể từ ngày 1/8/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố 7 Quyết định về công tác cán bộ - Cổng thông tin Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội NSND Nguyễn Trung Hiếu (thứ 3 từ phải qua) tiếp tục giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội

Thay mặt các cán bộ được nhận Quyết định đợt này, ông Bùi Thế Anh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội và ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và hứa sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận Quyết định về công tác cán bộ. “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, là Thành phố Vì hòa bình, thành phố Sáng tạo nên những người làm công tác văn hóa của Hà Nội nói chung, những cán bộ nhận Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo… ngày hôm nay càng phải dốc hết nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của ngành Văn hóa Thủ đô, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng của cấp trên cũng như anh em trong đơn vị”, đồng chí Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.