Chào mừng bạn đến với VietnamDaily.org. Trang web này được cung cấp dưới các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ những quy định sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử Dụng Nội Dung

  • Mọi nội dung trên VietnamDaily.org được bảo vệ bởi bản quyền và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba chúng tôi đã ký kết thỏa thuận với. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu.
  • Bạn có thể sử dụng nội dung từ VietnamDaily.org cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, nhưng bạn phải giữ lại tất cả thông tin bản quyền và phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Bảo Mật

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng việc truyền thông tin qua Internet luôn có nguy cơ và không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

3. Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

  • Bạn đồng ý không sử dụng VietnamDaily.org để tạo, truyền hoặc công bố bất kỳ thông tin hay nội dung nào có thể vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào.
  • Bạn cam kết không thực hiện các hành động gây hại đối với trang web, hệ thống, hoặc dữ liệu của VietnamDaily.org.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

  • VietnamDaily.org không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng thông tin trên trang web này. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin.

5. Thay Đổi Điều Khoản

  • VietnamDaily.org có quyền thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào. Bạn nên xem xét định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới.

Việc sử dụng trang web VietnamDaily.org sau khi thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web VietnamDaily.org.

Cám ơn bạn đã sử dụng VietnamDaily.org