Đoản 6

BẠN ĐANG ĐỌC

[Countryhumans – Vietnam x China] Yêu người là bản năng

Fanfiction

Vietchi là OTP mà mình thích nhất trong Countryhumans. Cp: Vietnam (Top) x China (Bot) Nơi đây chứa những câu truyện về cặp Vietnam và China. Vì truyện về Vietchi rất hiếm thấy nên mình muốn viết ra cho những bạn cùng OTP giống mình. Xin cân nhắc, t…

#bl #china #chs #country #countryhumans #fanfiction #nguoc #ngọt #truyenngan #vietchi #vietnam #vietnamxchina