Chi cục thuế quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chi cục thuế quận hải châu

Chi cục Thuế là cơ quan Nhà nước trực thuộc Cục Thuế có vai trò quan trọng quản lý thuế. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới Chi cục Thuế quận Hải Châu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thuế

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cả cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cảit iến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

Địa chỉ Chi cục Thuế quận Hải Châu ở đâu?

– Địa chỉ trụ sở Chi cục thuế quận Hải Châu là số 08 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, tỉnh Đà Nẵng.

– Điện thoại: 023 63822 842

Mã số thuế Chi cục thuế quận Hải Châu

Mã số thuế Chi cục thuế quận Hải Châu là: 0400259293

Hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử

Để hỗ trợ tốt hơn cho Người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin : http://kekhaithue.gdt.gov.vn Chi cục Thuế quận Hải Châu hướng dẫn Người nộp thuế thực hiện nộp thuế, cụ thể:

Về phía Người nộp thuế: Người nộp thuế (công ty, doanh nghiệp…) đã thực hiện kê khai thuế điện tử (Đã thực hiện nộp tiwf khai thuế qua mạng internet). Các bước đăng ký và nộp thuế điện tử:

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn)

– Bước 2: Đăng ký Nộp thuế điện tử.

– Bước 3: Chọn Ngân hàng mà Người nộp thuế đã đăng ký tài khoản giao dịch: (có 12 Ngân hàng mà Tổng cục Thuế đã triển khai nộp thuế điệnt ử) – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam… Nhấn vào nút: Tiếp tục nếu không thay đổi số serial của chữ ký số (chứng minh thư/căn cước công dân số)… Nhập lại thông tin CKS nếu thay đổi thông tin chữ ký số.

– Bước 4: Thực hiện gửi đăng ký. Ký điện tử, hệ thống yêu cầu nhập mã PIN. Sau khi người nộp thuế nhắn “Gửi đăng ký” hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ cơ quan thuế.

– Bước 5: Người nộp thuế thực hiện in mẫu đăng ký 01/NTDT-DK tại trang web, kiểm tra thông tin trên đăng ký, nếu đúng thì người nộp thuế ký, đóng dấu và gửi trực tiếp tại Ngân hàng đã chọn đăng ký (chỉ thực hiện 01 lần khi đăng ký sử dụng).

– Bước 6: Người nộp thuế sau khi đăng ký nộp thuế điện tử thành công sẽ nhận được thông báo, kèm teho mật khẩu đăng nhập về địa chỉ mail đã đăng ký.

– Bước 7: Thực hiện nộp thuế – Đăng nhập vào tài khoản nộp tờ khai – Chọn mục nộp thuế, nhập tên đăng nhập và mật khẩu (Ngân hàng gửi). Thực hiện đổi thông tin: ví dụ thay đổi mật khẩu, nhấn chọn: cập nhật để thay đổi mật khẩu…

– Bước 8: Lập giấy nộp tiền. Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu trên, nhấn vào nút hoàn thành, nếu lập mới thì nhấn vào nút lập mới.

Lưu ý: 01 chứng từ có thể nộp nhiều loại thuế bằng cách nhấn vào nút thêm dòng.

Sau khi nhấn nút hoàn thành giấy nộp tiền sẽ hiển thị.

– Bước 9: Nhấn nút ký và nộp.

– Bước 10: Tra cứu chứng từ và tra cứu thông báo.

Như vậy, Chi cục Thuế quận Hải Châu trong chuyên mục cơ quan thuế đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phí trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày những nội dung cũng như hướng dẫn quý bạn đọc cách nộp thuế điện tử tại địa bàn Hải Châu.