Tổng hợp danh sách các biển báo cấm theo quy chuẩn mới QCVN 41:2019

“Các biển báo cấm là những biểu tượng quan trọng trên đường phố, giúp hướng dẫn và cảnh báo về những hoạt động bị nghiêm cấm. Bài viết này sẽ giới thiệu về các loại biển báo cấm phổ biến và ý nghĩa của chúng trong giao thông hàng ngày.”

1. Quy chuẩn mới về biển báo cấm

Quy chuẩn mới về biển báo cấm trong giao thông đường bộ đã được ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2020. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao an toàn giao thông và tăng cường sự hiểu biết của người tham gia giao thông về các biển báo cấm.

Theo quy chuẩn mới, các biển báo cấm được chia thành 4 nhóm chính: biển báo cấm lưu thông, biển báo cấm dừng xe, biển báo cấm rẽ và biển báo hạn chế tốc độ. Mỗi nhóm có màu sắc và ký hiệu riêng để dễ dàng nhận diện.

Ngoài ra, quy chuẩn mới cũng điều chỉnh kích thước và hình dạng của các biển báo cấm để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Các biển báo cấm phải có kích thước đủ lớn để người lái xe có thể nhìn thấy từ xa và đọc được thông tin trên biển.

2. Ý nghĩa của các loại biển báo cấm

Các biển báo cấm trong giao thông đường bộ có ý nghĩa quan trọng để chỉ dẫn người tham gia giao thông về những hành vi bị cấm. Dưới đây là ý nghĩa của một số loại biển báo cấm phổ biến:

 • Biển báo cấm lưu thông: Chỉ ra cho người lái xe biết rằng họ không được đi vào đoạn đường hoặc khu vực được chỉ định trên biển.
 • Biển báo cấm dừng xe: Báo hiệu cho người lái xe biết rằng họ không được dừng xe trong khu vực hoặc tuyến đường được chỉ định trên biển.
 • Biển báo cấm rẽ: Thông báo cho người lái xe biết rằng họ không được rẽ vào hướng hoặc tuyến đường được chỉ định trên biển.
 • Biển báo hạn chế tốc độ: Cảnh báo cho người lái xe giới hạn tốc độ tối đa mà họ có thể đi trên tuyến đường hoặc khu vực được chỉ định.

3. Mức xử phạt vi phạm biển báo cấm

3. Mức xử phạt vi phạm biển báo cấm

Vi phạm các biển báo cấm trong giao thông đường bộ có thể dẫn đến việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mức xử phạt cho một số hành vi vi phạm:

 • Vi phạm biển báo cấm lưu thông: Xử phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng.
 • Vi phạm biển báo cấm dừng xe: Xử phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.
 • Vi phạm biển báo cấm rẽ: Xử phạt từ 300.000 đến 600.000 đồng.
 • Vi phạm biển báo hạn chế tốc độ: Xử phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

4. Nhóm biển báo cấm liên quan đến phương tiện lưu thông

Có nhiều loại biển báo cấm liên quan trực tiếp tới việc sử dụng và lưu thông của các loại phương tiện giao thông, như sau:

 • Biển “Cấm xe cơ giới”: Được đặt để cấm các loại xe cơ giới đi qua. Các biển này thường được đặt ở những tuyến đường chỉ dành cho người đi bộ hoặc các phương tiện không cơ giới.
 • Biển “Cấm ô tô”: Thông báo rằng ô tô không được lưu thông trên đoạn đường hoặc khu vực được chỉ định. Các biển này có thể áp dụng cho toàn bộ ô tô hoặc chỉ một số loại ô tô nhất định.
 • Biển “Cấm môtô”: Tương tự như biển “Cấm ô tô”, nhưng áp dụng cho các loại môtô.
 • Biển “Cấm xe máy”: Chỉ ra rằng xe máy không được phép lưu thông trên đoạn đường hoặc khu vực được chỉ định.

5. Nhóm biển báo cấm liên quan đến tốc độ, cấm vượt, rẽ, đỗ dừng

5. Nhóm biển báo cấm liên quan đến tốc độ, cấm vượt, rẽ, đỗ dừng

Có nhiều loại biển báo cấm khác liên quan đến việc hạn chế tốc độ, cấm vượt, rẽ hoặc đỗ dừng, như sau:

 • Biển “Cấm vượt”: Thông báo rằng việc vượt xe không được phép trên đoạn đường hoặc khu vực được chỉ định.
 • Biển “Cấm quay đầu xe”: Cảnh báo người lái xe không được quay đầu xe trên đoạn đường hoặc khu vực được chỉ định.
 • Biển “Cấm rẽ trái/phải”: Thông báo rằng việc rẽ trái hoặc phải không được phép tại giao lộ hoặc điểm cắt nhau của các tuyến đường.
 • Biển “Cấm dừng và đỗ”: Báo hiệu cho người lái xe biết rằng họ không được dừng hay đỗ xe trên tuyến đường hoặc khu vực được chỉ định.

6. Các thay đổi về hạng GPLX và thi bằng lái ô tô

6. Các thay đổi về hạng GPLX và thi bằng lái ô tô

Gần đây, có nhiều thay đổi liên quan tới hạng giấy phép lái xe (GPLX) và thi bằng lái ô tô. Dưới đây là một số điểm chính:

 • Thay đổi về hạng GPLX: Hiện nay, hạng GPLX được chia thành nhiều hạng khác nhau, bao gồm hạng A1, A2, B1, B2, C, D và E. Mỗi hạng có yêu cầu và quyền lợi khác nhau.
 • Thay đổi trong quy trình thi bằng lái ô tô: Quy trình thi bằng lái ô tô đã được cải tiến để đảm bảo tính công bằng và an toàn. Người thi sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra lí thuyết và thực hành để đạt được GPLX.
 • Tăng cường kiểm tra sức khỏe: Để xin GPLX, người lái xe phải trải qua kiểm tra sức khỏe để đảm bảo rằng họ có thể lái xe an toàn.

Trên đường giao thông, các biển báo cấm đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn và trật tự. Việc hiểu và tuân thủ các biển báo này là trách nhiệm của mỗi người dân để đảm bảo sự an toàn cho chính mình và những người khác.