Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Tự giác và quyết liệt thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW

Bài thu hoạch nghị quyết 847-NQ/QUTW là một báo cáo chi tiết về kế hoạch và biện pháp cải thiện tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam. Nghị quyết này đã được Quốc hội thông qua và đặt ra các mục tiêu rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bài thu hoạch này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các chính sách và giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.

1. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

1. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những phẩm chất quan trọng của người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là tinh thần và ý thức của mỗi chiến sĩ, được hình thành từ tấm gương lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phẩm chất này bao gồm những yếu tố như lòng yêu nước mãnh liệt, tinh thần tự hào về quê hương và dân tộc, trách nhiệm cao trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ mang trong mình phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, có ý thức xây dựng và phát triển bản thân để trở thành người lính mẫu mực. Họ luôn biết giữ gìn uy tín cá nhân và không để cho bất kỳ hành vi sai trái nào ảnh hưởng xấu đến danh dự của người lính.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bao gồm:

  • Tình yêu nước và lòng tự hào về quê hương.
  • Trách nhiệm cao trong việc bảo vệ Tổ quốc và dân tộc.
  • Ý thức tổ chức, kỷ luật và trung thành với Đảng, Nhà nước.
  • Khát khao học tập, rèn luyện để trở thành người lính mẫu mực.
  • Tinh thần đồng đội, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với đồng đội.

Ví dụ:

Một ví dụ cụ thể về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là khi chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ biết yêu quê hương mình mà còn có tình yêu mãnh liệt với các quốc gia bạn. Họ luôn sẵn lòng hiến dâng những ngày xuống máu của mình để giúp đỡ các quốc gia anh em trong cuộc chiến giành độc lập và tự do. Đây là minh chứng rõ ràng cho lòng yêu nước và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người lính Việt Nam.

2. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

2.1. Tầm quan trọng của việc chống chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân là một tư tưởng độc hại và phản cách mạng, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng và quốc gia. Để xây dựng một xã hội công bằng, giàu mạnh và văn minh, việc kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân là rất cần thiết. Chỉ khi mỗi người trong xã hội hiểu được tầm quan trọng của sự đoàn kết và tương thân tương ái, chúng ta mới có thể tiến xa hơn trên con đường phát triển.

2.2. Biện pháp để kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Để kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, ta cần thực hiện các biện pháp sau:
– Tăng cường giáo dục về lòng yêu nước và ý thức cộng đồng từ giai đoạn sơ khai.
– Xây dựng các hoạt động gắn kết cộng đồng, như tình nguyện xã hội, để mọi người có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích chung.
– Thực hiện các chính sách và quy định pháp luật nghiêm minh để trừng phạt những hành vi cá nhânist và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.

3. Nghị quyết số 847-NQ/QUTW

3.1. Giới thiệu về Nghị quyết số 847-NQ/QUTW

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW là một trong những nghị quyết quan trọng của Quân ủy Trung ương Việt Nam. Nghị quyết này đã được ban hành vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nghị quyết này đề cao vai trò của Quân đội trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội.

3.2. Nội dung của Nghị quyết số 847-NQ/QUTW

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW gồm nhiều điểm nổi bật, bao gồm:
– Đề cao tầm quan trọng của sự đoàn kết và lòng yêu nước trong việc xây dựng một Quân đội mạnh mẽ.
– Khẳng định vai trò của Quân đội trong bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và an toàn xã hội.
– Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, và lực lượng vũ trang phải thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và quyết định của Đảng và Nhà nước.
– Tăng cường công tác giáo dục chính trị để nâng cao ý thức cách mạng cho các chiến sĩ.

4. Ghi nhớ và thấu hiểu nội dung của Nghị quyết

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ta cần ghi nhớ và thấu hiểu nội dung của nó. Các biện pháp sau có thể được áp dụng:
– Xây dựng các khóa học hoặc buổi tập huấn để giới thiệu và giải thích chi tiết về Nghị quyết này cho toàn bộ lực lượng vũ trang.
– Sử dụng các phương tiện truyền thông để lan truyền thông tin về Nghị quyết và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nó.
– Tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng Nghị quyết vào thực tế.

5. Các biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cá nhân

5.1. Tự do tư duy và sáng tạo

Chủ nghĩa cá nhân đề cao quyền tự do tư duy và sáng tạo của mỗi người dân. Mỗi cá nhân có quyền tự do suy nghĩ, diễn đạt ý kiến và thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong các lĩnh vực khác nhau như khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, và công việc cá nhân. Việc khuyến khích và bảo vệ quyền tự do này giúp phát triển tiềm năng của mỗi người dân và đóng góp tích cực vào xã hội.

5.2. Tự chịu trách nhiệm và độc lập

Chủ nghĩa cá nhân yêu cầu mỗi người dân tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình và không trông chờ vào người khác để giải quyết vấn đề cá nhân. Đây là phẩm chất quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển, khi mỗi người dân có ý thức về trách nhiệm của mình và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

6. Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

6.1. Tính kỷ luật cao

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” yêu cầu quân nhân có tính kỷ luật cao trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Quân nhân cần tuân thủ các quy tắc, quy định và chỉ thị của lãnh đạo, giữ gìn trật tự, tăng cường kỷ luật cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

6.2. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Tinh thần sẵn sàng chiến đấu là một trong những phẩm chất quan trọng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân nhân cần luôn sẵn lòng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc và sẵn sàng chiến đấu để duy trì an ninh và ổn định cho đất nước.

7. Quyết liệt đấu tranh với các biểu hiện gây tổn hại tới phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

7.1. Phòng chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những biểu hiện gây tổn hại nghiêm trọng tới phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội cần quyết liệt đấu tranh với tham nhũng, xây dựng một môi trường làm việc trong sạch, minh bạch và công bằng để duy trì phẩm chất cao của lực lượng.

7.2. Đối phó với các hành vi vi phạm kỷ luật

Quân đội cần có biện pháp quyết liệt để đối phó với các hành vi vi phạm kỷ luật trong nội bộ. Việc xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm giúp duy trì tính kỷ luật cao và tôn vinh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

8. Tầm quan trọng của danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”

8. Tầm quan trọng của danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ"
Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là một niềm tự hào và danh dự của quân nhân Việt Nam. Được gắn kết với tên gọi của Bác Hồ – người đã dẫn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, danh hiệu này thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của quân nhân đối với Bác. Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” cũng là một sự khích lệ và động viên để quân nhân duy trì phẩm chất cao và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

9. Quân nhân trong QĐND Việt Nam và vai trò của họ trong giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

9.1. Bảo vệ tổ quốc

Quân nhân trong QĐND Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc khỏi các mối đe dọa ngoại xâm và bảo vệ an ninh quốc gia. Sứ mạng này yêu cầu quân nhân phải có phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

9.2. Đóng góp vào phát triển xã hội

Quân nhân không chỉ có vai trò trong lĩnh vực quốc phòng, mà còn đóng góp tích cực vào phát triển xã hội. Qua các hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia các hoạt động xã hội, và giúp đỡ những người khó khăn, quân nhân góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

10. Chống thói hư tật xấu và việc gắn kết giữa “xây” và “chống”

10.1. Xây dựng văn hóa lành mạnh

Chống thói hư tật xấu yêu cầu quân nhân phải tham gia vào việc xây dựng văn hóa lành mạnh trong lực lượng. Điều này bao gồm việc rèn luyện phẩm chất cao, tuân thủ quy tắc ứng xử, và truyền đạt những giá trị tốt đẹp cho các thành viên khác trong lực lượng.

10.2. Gắn kết giữa “xây” và “chống”

Gắn kết giữa “xây” và “chống” là một yếu tố quan trọng để duy trì phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân nhân cần hiểu rõ rằng chỉ có thông qua việc xây dựng một lực lượng vững mạnh và đồng thời chống lại những yếu tố gây tổn hại, mới có thể duy trì và phát huy phẩm chất cao của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài thu hoạch nghị quyết 847-NQ/QUTW đánh dấu bước tiến vượt bậc của Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là một cơ hội quan trọng để tăng cường sự đồng lòng và sáng tạo xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.